Współpraca

Nasze działania skupiają się na zaopatrywaniu odbiorców hurtowych na Polski.

Poszukujemy składów opa­łu oraz osób zainte­re­so­wanych współpracą do­tyczącą sprzedaży nasze­go produktu na terenie CAŁEGO KRAJU.